Vrijwilligers Regeling 2013

  1. Het (onbelast) te verstrekken bedrag is € 1.500,- per jaar, met een maximale maandlimiet van €150,-.
  2. Een zeer belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk is dat de hoogte van de vergoeding niet in verhouding staat tot de bestede tijd en de aard van de werkzaamheden. Dit betekent dat een marktconforme betaling niet als vrijwilligerswerk wordt beschouwd.
  3. Blijft men beneden de € 1.500,- dan is opgave aan de fiscus niet nodig: niet door de organisatie en evenmin door de vrijwilligers.
  4. Een vrijwilliger is in juridisch opzicht niet hetzelfde als een werknemer. Er is bijv. geen formele gezagsverhouding.

Toch is al vaak in de rechtspraak aanvaard dat sportorganisaties als een soort werkgever aansprakelijk kunnen zijn voor schade die vrijwilligers lijden. Het is dan ook raadzaam voor de organisatie een w.a.-verzekering èn een ongevallenverzekering af te sluiten.