Arbeidsvoorwaarden Variant A

De Jong is formeel de werkgever en leent de werknemer uit aan de sportorganisatie (zie verder “werkgever / werkwijze”).

Arbeidsvoorwaarden

Voor de volledige tekst van de door ons gehanteerde arbeidsvoorwaarden variant A (klik hier): algvoor2015

P.S. Deze arbeidsvoorwaarden zijn alleen geldig voor werknemers welke in 2015 of eerder in dienst zijn getreden!