Arbeidsvoorwaarden Oproeper

Arbeidsvoorwaarden oproep: is van toepassing voor mensen zonder vast urental en die wekelijks wisselende werkttijden hebben.

Arbeidsvoorwaarden Voor de volledige tekst van de door ons gehanteerde arbeidsvoorwaarden oproep (klik hier): algvopr2015

P.S. Deze arbeidsvoorwaarden zijn alleen geldig voor werknemers welke in 2015 of eerder in dienst zijn getreden!