Veelgestelde Vragen

Wanneer wordt mijn loon betaald door Adva Sport Services?

Indien u een vast urental heeft, ontvangt u in principe op of rond de 25ste van de maand uw salaris.Bij oproepmedewerkers (wisselende urentallen) hangt het moment van de loonbetaling af van de urenopgave van de inlener.

Wat moet ik doen met mijn loonheffingskorting?

De loonheffingskorting mag maar door één werkgever/uitkeringsinstantie tegelijk worden toegepast. Heeft u meer dan 1 werkgever dan kunt u het beste de loonheffingskorting toe laten passen bij de werkgever waar u het hoogste loon geniet.
Als u de loonheffingskorting tussentijds wilt laten wijzigen dan moet u uw werkgever of uitkeringsinstantie schriftelijk verzoeken om met de wijziging rekening te houden.

Hoe hoog is de onbelaste kilometer-vergoeding?

€ 0,19 per kilometer.

Kan er ook voor woonwerk-verkeer een onbelaste kilometervergoeding worden betaald?

Ja, zelfs bij een afstand minder dan 10 kilometer enkele reis is het mogelijk € 0,19 per kilometer te vergoeden.

Is het verplicht om een (onbelaste) kilometervergoeding te betalen?

Nee, de (sport-)werkgever is wettelijk niet verplicht om een kilometervergoeding te verstrekken.

Bouw ik pensioen op bij Adva Sport Services?

Inlener en Adva Sport Services zijn overeengekomen dat er middels de onderhavige dienstbetrekking geen pensioenopbouw plaatsvindt. Adva Sport Services verleent in principe uitsluitend levensloopverlof indien het een wettelijk geregeld verlof betreft of indien het verlof direct vooraf gaat aan de pensionering.

Kunnen trainers afstand doen van het recht op uitkering, zodat er geen sociale premies betaald behoeven te worden?

Nee, het recht op uitkering ontstaat van rechtswege.

Wat is uw mening over de zogenaamde Wet DBA (de vroegere VAR = verklaring (arbeidsrelatie) binnen de sport?

(In 2016 is de VAR verleden tijd geworden en vervangen door de Wet DBA)

We kunnen niet anders zeggen dan dat de Wet DBA nog steeds veel onduidelijkheden bevat omtrent de gezagsverhouding.

Zoals altijd heeft ook hier de medaille een keerzijde:

  1. de trainer is als het ware zelfstandig ondernemer, met alle risico’s van dien. Hij geniet bijvoorbeeld geen enkele ontslag-bescherming zoals werknemers die wèl hebben. De vereniging aan de andere kant heeft formeel geen echte zeggenschap: zij is immers geen “baas” van de trainer.
  2. de trainer is (uiteraard) niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit betekent bijv. dat bij ziekte of bij een blessure hij niet wordt door-betaald. Gezien het feit dat de premie van een arbeidsongeschiktheids-verzekering erg hoog is en dus bijna nooit voorkomt, kun je echt spreken van een redelijk hoog risico. Een blessure is immers zo opgelopen……… En als de opdracht eindigt, komt hij niet in aanmerking voor WW.
  3. de ZZP-trainer dient te verklaren dat de werkzaamheden meestal zonder toestemming van de opdrachtgever door iemand anders kunnen worden uitgevoerd. In de sport zal dit in de praktijk echter op zijn zachtst gezegd niet altijd kloppen of in elk geval ten minste niet prettig zijn voor de leerlingen………
  4. de trainer heeft zelf de administratieve rompslomp van facturering en van het betalen van inkomstenbelasting, BTW, ZVW en van een beroepsaansprakelijkheids-verzekering (om over pensioen nog maar te zwijgen). Kortom, hij krijgt een zak met geld en moet het zelf maar uitzoeken.

Het succes van de Wet DBA in de sportsector is begrijpelijk. Trainers en sportverenigingen zijn er blij mee. Of echter voldoende is stilgestaan bij de behoorlijk fikse nadelen, wagen wij te betwijfelen……….. .

 

Wat is eigenlijk het voordeel van een -volledig legale- arbeidsovereenkomst in de sport?

Sociale premies en belasting betalen is nooit leuk. Dat is duidelijk. Toch is er iets positiefs aan te ontdekken: je komt daardoor in aanmerking voor de sociale voorzieningen in ons land.
Dit betekent dat:
– je eventueel WW kunt krijgen;
– je deels wordt doorbetaald in geval van ziekte of bij blessures.
De “minder officiële” werkers in de sport en ook de ZZP-ers hebben dit dus allemaal niet.