Arbeidsvoorwaarden Variant C

De vereniging is gezamenlijk met De Jong werkgever (co-werkgeverschap) (zie verder “werkgever / werkwijze”).

ArbeidsvoorwaardenVoor de volledige tekst van de door ons gehanteerde arbeidsvoorwaarden variant C (klik hier): algvco2015

P.S. Deze arbeidsvoorwaarden zijn alleen geldig voor werknemers welke in 2015 of eerder in dienst zijn getreden!