Sportclubs hebben grote moeite met regels en wetten

Mogen we eens een beetje filosofisch openen deze keer?

Soms biedt het feit dat een ander met dezelfde problemen zit als jijzelf, enige mate van troost. Een merkwaardige zaak. Het blijft vreemd: want je eigen ellende wordt er op zich natuurlijk niet minder om.

Maar laten we eens inspelen op dit fenomeen. Dus let op sportclubs! U bent echt niet de enige die grote moeite heeft met de veelheid van regels en wetten. Integendeel!

Onderzoek

Een tijdje geleden is onderzocht hoe de sportsector aankijkt tegen de regelgeving in ons land. Welnu dat valt niet mee om het maar zachtjes uit te drukken. Vele bestuurders, trainers en vrij-willigers ondervinden in toenemende mate problemen.

Knelpunten

Maar liefst 40 (!) juridische en fiscale knelpunten werden ontdekt. De grootste moeilijkheden heeft men met:

  • werkgevers-rompslomp
    De gemiddelde sportvereniging ervaart het optreden alswerkgever als zeer complex. Fiscale wetgeving, sociale premies, arbeidsrecht, etc. etc.: men weet er te weinig van af of men heeft niet de interesse of de tijd zich er in te verdiepen.
  • vrijwilligersregeling
    Enkele maanden geleden nog behandelden we in dit blad de speciale mogelijkheden voor fiscaal-vriendelijke betalingen aan de sport-vrijwilligers. En niet voor niks zo blijkt ook uit het onderzoek.
    Vele verenigingen en vrijwilligers blijken niet goed op de hoogte te zijn: er wordt te veel of op een verkeerde manier betaald.
  • andere veelgenoemde problemen betreffen de flexwet, de arbo-wetgeving, milieuwetgeving en de sportkantine.

Al met al blijkt slechts een kwart(!) van de bestuurders en de trainers enigszins op de hoogte te zijn van de regels! Een zeer laag aantal als u het ons vraagt.

Nou zijn de resultaten van het onderzoek ook weer niet zò verrassend. Want wie is er nou wèl dol op al die administratieve rompslomp? Niemand toch. Het gaat iedereen in eerste instantie natuurlijk om het sporten zelf; de regels en wetten neem je (hoogstens) op de koop toe. Eigenlijk allemaal vrij logisch.

Opmerkelijk was overigens wèl de vaststelling dat de informatie-voorziening van de zijde van de sportbonden als onvoldoende wordt ervaren. De gemiddelde club ziet de eigen bond zelfs meer als “vijand” dan als “bondgenoot”. Maar dit even terzijde.

Een waarschuwing blijft op zijn plaats. Het feit dat de wetgeving zo ingewikkeld is en dat bijna iedereen blijkbaar met hetzelfde probleem zit, biedt zoals gezegd misschien wel enige troost. Juridisch is het echter geen enkel argument. Wordt niet iedere Nederlander geacht de wet te kennen?