Onkostenvergoeding

Bij de beloning aan uw trainer, moet u ook eens denken aan onkostenvergoedingen, die -tot bepaalde grenzen- premie- en belastingvrij mogen worden verstrekt. Het spreekt voor zich dat dit aantrekkelijk is voor zowel club als voor werknemer. Maak er daarom dankbaar gebruik van ! De richtlijn van de fiscus en UWV / Cadans biedt in grote lijnen de volgende mogelijkheden:

A. Reiskosten:

Per 01-01-2006 mag de werkgever (net als voor de dienstkilometers) 19 eurocent per woonwerkkilometer belastingvrij vergoeden, ongeacht de afstand en ongeacht de wijze van vervoer. Met andere woorden: het huidige zogenaamde reiskostenforfait vervalt geheel.

Een paar opmerkingen:

  • de werkgever is niet verplicht een woonwerkvergoeding te verstrekken.
  • de werknemer hoeft niet aan te tonen dat hij daadwerkelijk kosten maakt. Iemand die bijvoorbeeld 5 kilometer van zijn werk woont en deze afstand fietst, kan dus per dag 2 x 5 x 19 eurocent onbelast vergoed krijgen (nogmaals: de huidige minimumafstand van 10 km is vervallen).
  • de afstand wordt gemeten via de meest gebruikelijke route.

Bij reizen met het openbaar vervoer kan de werkgever kiezen: ofwel 19 eurocent per kilometer ofwel de werkelijke kosten van het openbaar vervoer kunnen worden vergoed.

B. Maaltijden: de vrijgestelde vergoeding is € 13,33 per maand.

C. Contributie vakvereniging: € 6,62 per maand.

D. Overige vergoedingen. Hierbij wordt gedacht aan vergoedingen voor zakelijke telefoongesprekken, materiaal (veters, onderhoudsmiddelen) en wassen.
De maximale grens is bepaald op 15 % van de totale vergoeding voor verblijfkosten en kleding (zie onder).

E. Beroepskleding en -attributen: in de brochure van fiscus en UWV / Cadans wordt per tak van sport een maximale vergoeding vastgesteld. Daarbij waarschuwt de belastingdienst overigens uitdrukkelijk dat alle werkkleding voorzien moet zijn van het logo van de werkgever. En dit logo moet dan ook nog eens (let op!!) een oppervlakte hebben van ten minste 70 cm 2. Voor de sportverenigingen wordt het dus zaak naaimachine en meetlint voor de dag te halen !!

De richtlijn genaamd “Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen” kan gratis worden besteld bij de belastingdienst: tel. 0800-0443.