De vrijwilliger in de sport

We gaan deze rubriek officiëel van start met een eerbetoon. Veel te vaak immers wordt uit het oog verloren dat de sportverenigingen in ons land alleen maar kunnen bestaan dankzij de tomeloze inzet van de vrijwilliger.

Eén miljoen

Naar schatting telt Nederland op dit moment zo’n 1 miljoen vrijwilligers in de sport. Als u het ons vraagt een ongelooflijk hoog aantal. Had u gedacht dat in onze steeds ‘harder’ wordende maatschappij nog zó veel mensen echte clubliefde kennen?

U kent ze vast wel: ze zitten in een of andere commissie, ze maken de kantine schoon, ze doen de was, ze staan achter de bar, ze zijn jeugdleider, etc. etc..

Al deze mensen doen dit werk (het woord zegt het al) vrijwillig. Ze zijn het niet verplicht. En ze krijgen er (meestal) ook helemaal niks voor. D.w.z.: ze krijgen er geen geld voor; wèl oogsten ze (als het goed is) waardering en complimenten. Want nogmaals: zonder de vrijwilliger kan een sportvereniging niet bestaan.

Hoe zit dat juridisch?

De relatie club-vrijwilliger is eigenlijk enigszins vreemd. Beide partijen kunnen bijvoorbeeld op elk moment een einde maken aan de samenwerking. In feite gelden er niet of nauwelijks regels waaraan men zich heeft te houden.

Vergelijk dat eens met de arbeidsovereenkomst, met zijn werkelijk honderden, zo niet duizenden, wettelijke voorschriften. Proeftijd, ziekte, loonshoogte, ontslagregels, noem het allemaal maar op: alles ligt precies vast. Werkgever en werknemer kunnen bij wijze van spreken in de wet opzoeken waaraan men zich dient te houden.

Hoe anders is dat bij de vrijwilliger. In 99% van de gevallen is er niet eens sprake van een schriftelijk contract met de club. En laten we wel wezen: eigenlijk is het in dit soort gevallen ook helemaal niet nodig om alles exact op papier te zetten. Zo werkt het gewoon niet in de sportsector.

De enige regels die natuurlijk wèl voor sportclub en vrijwilliger gelden, zijn de normale maatschappelijke normen en waarden. De fatsoensregels zeg maar.

Samenvattend

Met enige vorm van overdrijving kunnen we stellen dat de vrijwilliger in de sportvereniging in feite geen enkele rechtspositie heeft. Fiscaal zijn er wél enige faciliteiten: men mag jaarlijks maximaal € 1.500,00 “belastingvrij” ontvangen (2013).