Apr 18

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De arbeidsmarkt blijft in ontwikkeling…wij van Adva Sportservices volgen het op de voet!

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 

De arbeidsmarkt vraagt om onderhoud. Zowel werknemers als werkgevers geven aan dat sommige van de huidige wetten en regels een soepel werkende arbeidsmarkt in de weg staan. Teveel mensen komen er daardoor niet meer tussen. 70 procent van het groeiende aantal flexwerkers geeft aan een vaste baan te willen.

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat deze samenhangende maatregelen.

 • Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet de werkgever aan 1 van de 8 ontslaggronden volledig voldoen. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. De werknemer kan een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag.
 • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd.
 • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden.
 • Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte. Dit wordt verder uitgewerkt in aanvullende regelgeving.
 • Verlenging van de proeftijd voor vaste contracten van 2 maanden naar 5 maanden.
 • De opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend 3 contracten in 2 jaar te aan te gaan. Dit wordt 3 jaar.
 • Ook wordt het mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten per cao te verkorten van 6 naar 3 maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan.
 • Daarnaast komt er een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.
 • Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen waar een eigen regeling voor geldt. De definitie van de uitzendovereenkomst wordt niet gewijzigd.
 • Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd. De termijn van 4 dagen kan bij cao worden verkort tot 1 dag.
 • De ww-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de ww-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is.

 

Bron: Rijksoverheid, 9 april 2018

Feb 09

Website is onder constructie!!!

Na de bedrijfsovername in oktober 2016 van EasyStaff Sport Services (voormalig Sportadviesburo de Jong) door Adva Sport Services willen wij bij deze alvast onderstaande contactgegevens doorgeven:

 

Adva Sport Services B.V.

Postbus 593

4900 AN OOSTERHOUT

Telefoon: 0162 – 692346 (N.B. ook voor ziekmeldingen)

Email: info@advasportservices.nl

 

Apr 21

EasyStaff neemt Sportadviesburo de Jong over!!

PERSBERICHTnaamloos


EasyStaff neemt Sportadviesburo De Jong over

Amsterdam, 15 april 2015
Met ingang van 14 april 2015 is Sportadviesburo De Jong B.V. in handen van EasyStaff. Met deze overname versterkt dit bedrijf zijn positie in de payroll markt.

EasyStaff, één van de grootste spelers in de markt van payrolling, bundelt de krachten met die van Sportadviesburo De Jong B.V. uit Oisterwijk. Het bureau is gespecialiseerd in payrolloplossingen in de sport en recreatieve markt.

Met deze overname ontstaat een sterke payroll partner in de sport- en recreatieve markt, met veel specialistische kennis. Wim Boonen van EasyStaff: ‘Wij zien een duidelijke groei in de sport –en recreatieve markt. Met deze overname zijn wij in staat de toenemende vraag vanuit deze markt te beantwoorden.’

Ook Rene de Jong, directeur van Sportadviesburo De Jong B.V., is blij met deze stap. ‘Met de overname door EasyStaff kunnen wij onze klanten voortaan nog beter van dienst zijn. Schaalbaar, multidisciplinair en met een nog breder pakket aan payroll oplossingen.’

Werkgeverschap wordt steeds complexer. Het werken met payrolling is een goede oplossing voor organisaties. Een payroll bedrijf neemt de administratieve en financiële verplichtingen over. Daardoor kan de organisatie zich volledig richten op de kernactiviteiten. Er is dan ook steeds meer vraag naar payrolling.

EasyStaff is één van de oudste en grootste payrollorganisaties van Nederland. Met de overname van Sportadviesburo De Jong, breidt het bedrijf zijn positie in de markt nog verder uit.

Overname foto 2