Mondelinge afspraken

In de sportwereld bestaan erg veel misverstanden. Zo hoor je nog wel eens: ” De afspraken met ons personeel staan niet op papier, dus¬†ze¬†kunnen ons toch niks maken!” En met “ze” wordt in dit geval de belastingdienst bedoeld.

Deze opvatting is volkomen onjuist. Een mondelinge afspraak of overeenkomst is namelijk precies even rechtsgeldig als een schriftelijke. Je voorkomt premie- en belastingbetaling uiteraard niet door uitsluitend mondelinge afspraken aan te gaan. Het zou dan wel erg gemakkelijk zijn, niet waar ?

Sportverenigingen en -organisaties worden gecontroleerd, net als “normale” ondernemingen zullen we maar zeggen. Fiscus en GAK of UWV/Cadans (de vroegere bedrijfsvereniging Cadans) zullen bij onderzoeken altijd naar de feitelijke omstandigheden kijken. Indien de (niet schriftelijk vastgelegde) werkrelatie met bijvoorbeeld de trainer door hen wordt beschouwd als een arbeidsovereenkomst, zijn er dus gewoon sociale premies en belasting verschuldigd. Het enige verschil is de bewijsbaarheid, die moeilijker is als er niks op papier staat.

Je schiet er dan ook helemaal niks mee op om de zaak vaag te houden. Integendeel: eigenlijk is het in het belang van beide partijen de afspraken netjes en helder vast te leggen. De vraag wat er nu precies is afgesproken wordt zo voorkomen. Denk bijv. eens aan de situatie dat het bestuur van de vereniging inmiddels is afgetreden.

Kortom: wij adviseren ook sportmensen met name arbeidsovereenkomsten altijd op papier te zetten.