Hoe redelijk is de salarishoogte van een tennistrainer?

Een van de laatste taboes in ons land is ongetwijfeld de hoogte van je loon. Dáár praat je gewoon niet over.

In de tenniswereld was dat allemaal anders. Hier hadden we namelijk het wel bekende (maar niet verplichte!) zogenaamde V.N.T.-tarief. Heel open en heel duidelijk allemaal. Inmiddels is dit tarief afgeschaft.

Maar wat hield dat V.N.T.-tarief nou eigenlijk in? En hoe verhoudt dit zich tot de rest van “het loongebouw” in Nederland? Een onderzoek, met een misschien verrassende conclusie…… .

Wat is loon?

We zeiden het al: over je verdiensten wordt in het algemeen zeer geheimzinnig gedaan. Maar wat is nu eigenlijk loon?

In de zin van het Burgerlijk Wetboek is “loon” de vergoeding die de werkgever verschuldigd is aan de werknemer als tegenprestatie voor de te verrichten arbeid. Over dit bedrag dient belasting en sociale premies te worden betaald. We noemen dit ook wel het bruto-loon.

Netto-loon en bruto-bruto?

Maar er is meer. Het bruto loon is het startbedrag voor de berekening van

  1. het netto-loon: het bedrag dat de werknemer na aftrek van sociale premies en belasting overhoudt. Dit is dus het “schone” bedrag dat de trainer uiteindelijk op zijn/haar rekening krijgt
  2. het zogenaamde bruto-bruto-bedrag. Bovenop het bruto-bedrag komt nog een werkgeversdeel van de sociale premies en belasting: totaal is dit (inclusief vakantietoeslag) + 40%. Dit is dus het “all-in”-bedrag oftewel de lasten voor de werkgever.

Indien bij onze organisatie een zogenaamde bruto-bruto afspraak is gemaakt, wordt hiermee bedoeld het totaal door de Jong bij de organisatie in rekening te brengen bedrag, d.w.z.

a. bruto maandsalaris van de sportmedewerk(st)er;

b. vakantie-toeslag (8 %);

c. het van toepassing zijnde werkgeversdeel van belasting en sociale wetgevings- en ziektekostenpremies, waarvan de hoogte wordt bepaald door de overheid;

d. evt. onkostenvergoedingen;

e. ziekengeldpremie;

f. arbo-kosten;

g. administratie-kosten de Jong (in 2014: 5,95 % van bovenopgesomd totaalbedrag a.t/m f.);

h. BTW (in 2014: 21 % van het totaal in rekening gebrachte bedrag a. t /m g.);

Het tennisloon?

In de amateur-tenniswereld werd voor de trainers in het merendeel door de verenigingen het zogenaamde V.N.T.-tarief gehanteerd. Deze adviesprijs (die, het zij nog maar eens herhaald, niet verplicht was!) geeft de bovenbesproken bruto-bruto-bedragen weer. Met ingang van 2010 is de V.N.T. gestopt met het publiceren van deze tarieven. Hun advies is om de huidige tarieven te verhogen met het prijsindexcijfer.

Deze bedragen zouden (in 2014) corresponderen met een bruto-uurloon van plusminus        € 21,00 tot € 33,00 bruto.

Een paar tussen-opmerkingen

Voor dat we straks tot een salaris-vergelijking komen, eerst even enkele relativerende opmerkingen:

  • we praten voor het gemak alleen over de tennisleraar in loondienst van een tennisvereniging. Voor de zelfstandige (de free-lancer dus) en trouwens ook voor de meeste leraren bij tennisscholen komen andere verdiensten uit de bus: voor de zelfstandige meestal hogere en bij de tennisschool meestal lagere bedragen.
  • ( met het gevaar een gevoelige snaar te raken:) de genoemde bruto-bedragen zijn alleen de “aan de belasting opgegeven bedragen”. De volledig witte beloning dus.
  • de zwaarte, het niveau van de diverse beroepen en functies hebben we volledig buiten beschouwing gelaten. Dat geldt ook voor leeftijd, ervaring en opleiding. Ook regionale verschillen zijn genegeerd. Het gaat puur om de gemiddelde kille cijfers.
  • hoewel dit vaak niet geheel zuiver is, is de berekening gebaseerd op een 40-urige werkweek.

 

bruto per uur
minimumloon 23-jarige 2014 € 8,57
skileraar / turntrainer € 8,00 – 10,00
zwemtoezichthouder / zwemdocent € 8,00 – 10,00
hockeytrainer / voetbaltrainer € 15,00
tennisleraar € 21,00 tot € 23,00
—————————————— ————–
minister € 58,00
gemiddelde loon eredivisie-voetballer  (E.U.-er) € 170,00
gemiddelde loon eredivisie-voetballer (niet E.U.-er) € 250,00

Kijken we wat verder naar alle in Nederland werkende “loonslaven” (zo’n 6,5 miljoen) dan ziet het loongebouw er als volgt uit:

  • 60% van de beroepsbevolking verdient minder dan € 12,00 bruto per uur
  • 35% van de beroepsbevolking verdient tussen € 12,00 en € 24,00 bruto per uur
  • 5% van de beroepsbevolking verdient meer dan € 24,00 bruto per uur
  • 1% van de beroepsbevolking verdient meer dan € 36,00 bruto per uur

ConclusieAlles overziend, d.w.z. zowel binnen de sportwereld als daarbuiten, komen we tot de conclusie dat de hoogte van het salaris van de tennisleraar alleszins redelijk is. Er wordt ronduit ver boven het gemiddelde (sport)loon betaald. Een opmerkelijke constatering……………!