De vrijwilliger in de sport en de fiscus

Vorige keer zagen we in deze rubriek dat er in de relatie sportclub – vrijwilliger eigenlijk nauwelijks regels gelden. Wettelijke voorschriften zoals die uitvoerig zijn vastgelegd bij de arbeidsovereenkomst zijn er simpelweg niet.

Laten we dit maal eens kijken hoe de belastingdienst tegen de vrijwilliger aankijkt.

De “echte” vrijwilliger (de “ere-divisie”)

In de meeste gevallen ontvangt een vrijwilliger geen enkele vergoeding als tegenprestatie voor zijn/haar werkzaamheden. Dat klinkt logisch. En zo zou -als u het ons vraagt- vrijwilligerswerk er eigenlijk altijd uit moeten zien: de vrijwilliger die zich volledig gratis inzet voor zijn of haar “cluppie”. Dit is laten we zeggen de “ere-divisie”-vrijwilliger. En fiscaal zijn we dan natuurlijk snel klaar: iemand die niks krijgt, behoeft over dat “niks” geen belasting te betalen. Glashelder dunkt ons.

De “iets minder echte” vrijwilliger (de “eerste divisie”)

Nou is er ook een groepje mensen dat iets minder ver gaat. Men wil zich heus wel inzetten voor de sportvereniging maar als het even kan wil men daar een (kleine) onkostenvergoeding voor hebben. Het vrijwilligerswerk mag ze echt geen cent kosten. Deze mensen noemen we voor het gemak even de “eerste divisie”-vrijwilliger.

Speciale vrijwilligersregeling

Om fiscale problemen te voorkomen, is er sinds een dikke 15 jaar een aparte regeling voor die “eerste divisie”-vrijwilliger. Het komt er simpelweg op neer dat men een bepaald bedrag premie- en belastingvrij mag ontvangen. Bedoeling is uiteraard om op deze wijze zo veel mogelijk vrijwilligers vast te houden. Op dit moment (2013 dus) bedraagt deze belastingvrije vrijwilligersvergoeding maximaal € 150,00 per maand. Uiteindelijk kan dit per jaar maximaal € 1.500,00 worden. (Om volstrekt onduidelijke redenen gaat men er van uit dat men dus maximaal 35 weken per jaar vrijwilligerswerk verricht!!? Maar dat even terzijde.) Het mooie van deze speciale regel is dat verdere specificatie of bewijslevering niet nodig is. De belastingdienst doet hier dus totaal niet moeilijk over.

Let op! Belangrijke voorwaarde is dat men maar bij één club die € 150,00 per maand ontvangt.

Samenvattend: voor de sportvrijwilliger bestaan speciale fiscale regels: men kan maximaal € 150,00 per maand (€ 1.500,00 per jaar) “belastingvrij” en zonder administratieve rompslomp ontvangen. Voor de sportsector is dit een zeer aantrekkelijke regeling waar men -zo lijkt ons- dankbaar gebruik van zou kunnen maken.