De sportbestuurder en de aansprakelijkheid

Iedereen die in de sportsector werkzaam is, weet het: in het algemeen zijn er nog voldoende vrijwilligers te strikken voor incidentele klusjes. Voor een uurtje achter de bar helpen of een keertje een wedstrijdje fluiten zijn er meestal genoeg mensen te vinden.

Anders wordt het echter met betrekking tot het vrijwilligerswerk met een meer structureel karakter. Met name voor bestuursfuncties bij de sportorganisaties in ons land, wordt de spoeling steeds dunner. Als reden hoor je vaak tijdsgebrek. Begrijpen we nog, ook hoor je wel eens de angst voor aansprakelijkheidsstelling.En dat begrijpen we dus niet!

Tijd voor nadere uitleg.

Aansprakelijkheid

Hiermee wordt bedoeld het feit dat iemand ter verantwoording kan worden geroepen. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen interne en externe aansprakelijkheid.

A. Intern

Een bestuurslid is tegenover zijn vereniging of stichting verplicht zijn taken goed te vervullen. Doet hij dat niet dan kan hij eventueel te maken krijgen met een interne sanctie, bijv. een Algemene Ledenvergadering stuurt een penningmeester weg omdat hij bijv. expres de contributie van zijn buurman niet heeft geïnd.

In de praktijk komt dit niet zo vaak voor, dat is duidelijk.

B. Extern

Hiermee wordt bedoeld de aansprakelijkheid tegenover mensen/rechtspersonen van buiten de eigen sportorganisatie. In hoeverre het bestuurslid inderdaad verantwoordelijk kan worden gehouden, hangt voornamelijk af van de zogenaamde “rechtsbevoegdheid” van de vereniging.

Indien de club notariëel opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel is er sprake van volledige rechtsbevoegdheid en daarmee vermindert de aansprakelijkheid voor een bestuurslid aanmerkelijk, met name bij sportorganisaties die geen onderneming drijven (c.q. niet onderworpen zijn aan de VPB). Als bijv. een voetbalclub de huur van de accommodatie niet langer kan betalen, kan de verhuurder in 99 van de 100 gevallen alleen de vereniging hierop aanspreken; niet het bestuur dus.

Bij de (weinige) zogenaamde informele clubs (niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) en bij de sportorganisaties met een onderneming is er nog wèl sprake van ruime bestuursaansprakelijkheid. In bovengenoemd voorbeeld over de huurschuld zal de verhuurder zowel de rechtspersoon als het bestuur kunnen aanspreken.

Conclusie

De overgrote meerderheid van de sportverenigingen zijn volledig rechtsbevoegd. De persoonlijke externe aansprakelijkheid voor bestuursleden is zeer uitzonderlijk en komt in de praktijk nauwelijks voor, en dit kan daarom ècht geen argument zijn als sportbestuurder uw steentje bij te dragen als vrijwilliger!